Dáte nám prosím súhlas s využívaním cookies?

Aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, používame k ukladaniu a/alebo prístupu k informáciám o zariadení súbory cookies. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa zásad súborov cookie nás prosím kontaktujte. Súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.

Nastavenie cookies

My a naši partneri spracovávame údaje nasledujúcim spôsobom:\
Meranie návštěvnosti a analýza spráavnia užívateľov, poznatky o okruhoch publika a vývoj produktov. Nezvyhnutné cookies pre chod stránok, personalizovaná reklama a obsah. \

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Verzia dokumentu: 1.1.2018_001

Tento dokument popisuje, akým spôsobom používame a spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Nájdete tu taktiež informácie o tom, ako nás kontaktovať, pokiaľ máte dotazy ohľadne osobných údajov. Na akékoľvek otázky Vám radi odpovieme.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu:

Firma:  decoLED SK s.r.o.
Sídlo:  Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava
IČO:  46279792
Tel.:  +421948901212
E-mail: info@decoled.sk

Aký typ osobných údajov zhromažďujeme?

Zhromažďujeme len osobné údaje za účelom doručenia objednanej zásielky alebo realizácie ponúkanej služby na základe plnenia uzatvorenej zmluvy. K doručeniu zásielky potrebujeme meno, priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, E-mail a platobné údaje podľa zvoleného typu platby.

Za akým účelom spracovávame osobné dáta?

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy vzniknutej pri odoslaní objednávky, a to k týmto účelom:

 • Informovanie o stave objednávky.
 • Doručenie objednaného tovaru.
 • Založenie osobného účtu s možnosťou nastavenia Vášho súkromia.
 • Vybavenie prípadnej reklamácie.
 • Informácie o produktových novinkách.

E-mailovú adresu potrebujeme taktiež k tomu, aby sme Vás mohli informovať o zľavách a špeciálnych akciách, súťažiach a ďalších zaujímavých novinkách. K tejto rozšírenej marketingovej komunikácii musíte dať vedomý súhlas. Súhlas prebieha potvrdením e-mailu, ktorý Vám bol zaslaný na základe odoslania objednávky alebo vyplnením formulára pre registráciu k týmto e-mailom.

Pokiaľ tieto informácie nebudete chcieť dostávať, máte možnosť kedykoľvek súhlas odstrániť. Túto možnosť nájdete v pätičke každého e-mailu alebo v sekcii súkromie vo svojom účte. Obrátiť sa môžete aj na vyššie uvedený e-mail na poverenú osobu.

Aké osobné údaje zdieľame s tretími stranami?

E-shop je napojený na niekoľko aplikácií tretích strán, ktoré ďalej spracovávajú dáta k svojmu účelu. Kompletný prehľad aplikácií tretích strán, ktoré náš e-shop používa, nájdete vo svojom účte v sekcii "Súkromie".

Pokiaľ ste neodoslal objednávku a nemáte vytvorený osobný účet, tak e-shop neposyktol žiadne osobné dáta aplikácii tretej strany. Cez aplikácie tretích strán zhromažďujeme informácie o Vašom počítači. Tieto údaje sú anonymné. Nemôžu Vás identifikovať ako osobu a sú využívané len k tvorbe štatistík a ich následnej analýze.

Doba spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov bude z našej strany prebiehať po dobu účinnosti zmluvy. Riadime sa vznikom kúpnej zmluvy, ktorý začína doručením objednávky alebo odoslaním súhlasu pre marketingovú komunikáciu. Táto doba je 2 roky. Po tejto dobe archivujeme len zákonom dané dokumenty.

Ako využívame Cookies

Využívame dva typy cookies. Naše vlastné, ktoré slúžia priamo pre beh e-shopu. Ukladáme obľúbené produkty, produkty pridané do košíka alebo produkty v porovnávaní. Používame tiež cookies tretích strán, ktoré ukladajú anonymne informácie o návšteve e-shopu. Tie potom môžu byť použité pre analytické alebo marketingové účely. Všetky informáie v cookies, ktoré ukladáme sú anonymné.

Aké bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávánia osobných dát používame?


Poskytovateľ prijal a udržuje také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

 1. Anonymizácia osobných údajov.
 2. Schopnosť obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim včas  v prípade fyzických, či technických incidentov.
 3. Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zajistenie bezpečnosti spracovania.
 4. Viac úrovňový firewall.
 5. Antivírovú ochranu a kontrolu neoprávnených prístupov.
 6. Šifrovaný prenos dát prostredníctvom IT technológií.
 7. Prístup k osobným údajom len pre poverené osoby Poskytovateľa.
 8. Servery s osobnými údajmi sú uzamknuté v serverovni.

Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytol/a?

Pokiaľ ste naším zákazníkom (odoslal ste aspoň jednu objednávku), je Vám sprístupnený osobný účet. V záložke súkromie nájdete prehľad osobných dát, ktoré o Vás ukladáme a za akým účelom ich spracovávame.

Nájdete tu aj prehľad tretích strán, ktoré zasahujú do nášho e-shopu a ktorým odovzdávame Vaše osobné údaje.

Tu máte možnosť nastavovať súhlasy s používaním Vašich osobných dát a je tu možnosť, taktiež odvolať súhlasy alebo celý Váš účet a Vaše osobné údaje zmazať.

Všeobecné ustanovenia

 1. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim a riadneho trvania právneho vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim založeného uzatvorenou kúpnou zmluvou. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nieje podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 2. Zákazník dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám za nižšie uvedených podmienok.
 3. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 4. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 5. Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa na jeho elektronickú adresu alebo písomne o vysvetlenie,
 6. Požadovať u predajcu alebo spracovateľa, a to žiadosťou na jeho elektronickú adresu, alebo písomne, aby odstránil takto vzniknutý stav
 7. Požiada kupujúci o informácie ohľadne spracovania svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu na jeho elektronickú adresu alebo písomne poštou odoslať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií, a to aj v prípade opakovanej žiadosti.
 8. Predávajúci je riadne registrovaným správcom osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 110/2019 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.
 9. Všetky pochybenia, dotazy, únik alebo zneužitie osobných údajov môžete hlásiť na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov. (ÚOOÚ)