Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o naše novinky! Aby sme vám ich mohli posielať, potrebujeme k tomu váš súhlas.

 

Kto vám bude písať?

My, decoLED SK s.r.o., IČO 46 279 792, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Bratislave I. pod sp. zn. C 140386/B („my“).

Pokiaľ nás budete chcieť kontaktovať, napíšte nám na e-mail info@decoled.sk.

Čo vám budeme písať a prečo?

Posielať vám budeme zaujímavosti a novinky z nášho podnikania a e-shopu. Môžeme vám dať vedieť aj o tom, že budeme spúšťať nový projekt alebo organizovať offline aj online akciu.

Aby sme vám mohli naše novinky posielať, potrebujeme na to vašu e-mailovú adresu, ktorú nám týmto oznamujete a zároveň súhlasíte, že ju môžeme používať podľa týchto pravidiel a našich Zásad o spracovaní osobných údajov.

E-mailovú adresu si uložíme na 3 roky.

Čo ak už o nás nebudete chcieť počuť?

Zasielanie noviniek môžete kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním e-mailu na našu adresu alebo kliknutím na odkaz v e-mailoch, ktoré vám pošleme. Okrem toho, že vám prestaneme písať, tak vašu e-mailovú adresu tiež zmažeme z našej databázy kontaktov pre zasielanie newsletterov. Pokiaľ ju ale máme uloženú v iných databázach (napríklad ak ste našim zákazníkom), v tých ju môžeme ponechať, len vám už nebudeme posielať naše novinky. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred tým, než ste ho odvolali.

Aké máte práva?

Predovšetkým nám kedykoľvek môžete dať spätnú väzbu, keď sa vám nebude niečo páčiť. Okrem toho máte ešte tieto práva:

  1. požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  2. vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
  3. požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov - pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
  4. na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
  5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
  6. na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s platnými právnymi predpismi.


Podrobnosti týkajúce sa spracovania nami – správcom osobných údajov – osobných údajov na tomto webe nájdete v Zásadách spracovania osobných údajov dostupných tu .